ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
ใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
9
ใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00