ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
หนามแท่ง ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
11
ไชยประสิทธิ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00