ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคำเตยวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
3
บ้านหนองสนม ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
7
บ้านหนองซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
6
บ้านหนองลุมพุก ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
1
บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
4
บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
13
บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
10
บ้านหนองสนม ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
3
บ้านป่าตาว ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
2
บ้านห้วยยาง ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
1
บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
5
บ้านพืชคาม ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ุ6
บ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
2
บ้านนาเงิน ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
3
บ้านโนนแดง ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
4
บ้านส้มผ่อ/ศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
5
บ้านนางาม ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
7
บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3
บ้านหนองนกเขียน ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
5
บ้านหนองสองห้อง ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
4
บ้านสามแยกภูกอย ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
4
บ้านพรหมนิยม ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
4
บ้านดอนฮี ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
8
บ้านดอนฮี ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
16
บ้านดอนฮี ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00