ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านยางบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4
บ้านม่วงเงาะ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00