ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
5
บ้านหนองโมง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
7
บ้านหนองหิน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
8
บ้านหนองสระแบง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
3
บ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
11
บ้านหนองไม้งาม ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
13
บ้านหนองชุมแสง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
4
บ้านม่วงเงาะ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
9
บ้านยางบง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00