ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านท่าหว้า ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านท่าหว้า ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านท่าหว้า ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00