ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
โค้งน้ำตับ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
12
โค้งน้ำตับ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4
โค้งขนัน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2
ท่าพุทรา ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00