ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,8
บ้านโนน ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
10
บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านโสกหว้าิ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00