ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ดอนกู่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8
หนองไข่นุ่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
12
หนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2
หนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00