ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
12
โนนสมบูรณ์ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7
ห้วยหลัว ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00