ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
หมู
ขี้เหล็กใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00