ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
หนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2
โนนกอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00