ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
6
หนองนกเขา ตำบลนาฝาย อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
19
บ้านโนนสะอาด ตำบลนาฝาย อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00