ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาฝายวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,3
บ้านห้วยชัน,บ้านนาฝาย,บ้านคร้อ,บ้านโนนพระคำ,บ้านโนนดุ่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00