ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านสามพันตา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านสามพันตา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านวังเดือนห้า ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00