ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านห้วยตะแคง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
4
บ้านห้วยยาง ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00