ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านไทรงาม ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
12
บ้านไทรงาม ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4
[บ้านซับรวงไทร ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00