ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านเล่า
3
บ้านเสี้ยวใหญ่
5
บ้านโนนทัน
9
บ้านหนองแวง
10
บ้านโนนสะอาด
13
บ้านห้วยม่วง
14
บ้านเล่า

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00