ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองคูขาด ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
4
บ้านกุดตุ้ม ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
11
บ้านหนองไผ่น้อย ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
13
บ้านกุดตุ้ม ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
6
บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00