ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโนนหว้านไพล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
9
บ้านโนนก้านตง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
10
ชัยเจริญ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
6
กุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00