ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านห้วยบงใต้ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
11
บ้านหนองไม้งาม ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
13
บ้านหนองชุมแสง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00