ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกุดฉนวน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านกุดไข่นุน ตำบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้นกุดฉนวน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
19
บ้านกุดฉนวนอุดม ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00