ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
แผ่นดินทอง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
14
ปากคันฉู ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
16
คลองโลโพ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
4
โนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00