ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านท่าจั่น ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
10
บ้านกุดหูลิง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
12
บ้านหัวสะพาน ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
15
บ้านคลองอุดม ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
9
บ้านโนนโก ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00