ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองโสมง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านหนองโสมง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
16
บ้านหนองแขม ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00