ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโนนโพธิ์ ต.ล่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
15
บ้านน้อยพัฒนา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จัหวัดชัยภูมิ
21
บ้านโนนโพธิ์ทอง ต.ล่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00