ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
19
บ้านโนนนิคม ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00