ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าข่อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ท่าข่อย ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
15
ท่าข่อยพัฒนา ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00