ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
11
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
13
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
17
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00