ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนารี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านนารี ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
16
บ้านทรัพย์อุดม ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านโนนตูม
8
บ้านทุ่งสว่าง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00