ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนเหม่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
10
บ้านใหม่สำราญราญ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
16
บ้านโนนกะบาก ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
18
บ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
19
บ้านนาแม่ปู ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00