ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนางแดดโคก ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
10
บ้านนางแดดเหนือเหนือ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
1
บ้านนางแดดบุ่ง ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2
บ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2
บ้านม่วงมณี ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00