ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านทรัพย์เจริญ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
9
บ้านหลักแดน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00