ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
2
บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3
บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
10
บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
11
บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
12
บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00