ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหัวหนอง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านหนองโดก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
13
บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
4
หนองบัวเพวัง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00