ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ.หนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
10
บ.ภูดิน ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
7
บ.ดงบังน้อย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
4
บ้านดงบังใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00