ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
14
บ้านซับสมบูรณ์ ต. ห้วยไร่ อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00