ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยไห

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านห้วยขี้ตม ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
7
บ้านห้วยไห ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00