ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
หนองแวง ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
8
กกผึ้ง ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
13
คำผักแพว ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00