ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซับชมภู

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านซับชมภู ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
12
บ้านน้ำตกนางคำ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
13
บ้านซับใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00