ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแหลมทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
2
บ้านถ้ำแก้ว ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3
บ้านซับเจริญ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00