ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
แจ้งตราดคลองไทร ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
7
คลองไทร ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00