ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
5,6
บ้านกุดน้ำกิน ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
7,9
บ้านดอนไร่ ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านหัวภู ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
1
บ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
12
บ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2
บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านหนองข่า ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00