ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคำบอน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
หนองคล้า ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
10
สันติภาพ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
2
คำบอนใต้ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
11
คำบอนเหนือ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
13
บ้านคำบอนใหม่ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00