ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านห้วยเซือมใต้ ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
8
บ้านกลาง ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00