ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-1
แก้วอุดม,หนองบัวคำแสน,หนองด่าน,หนองด่าน,นากุดผึ้ง, แก้วมุงคุณ,ด่านคำ,หนองบัวคำแสน,ด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
1-1
กกโพธิ์,กกค้อ,นครชัย,นันทจันทร์,ภูน้อย,หนองบัวคำแสน,เลิศเสนีย์,นครพัฒนา,โพธิ์แก้ว,หนองหญ้าปล้อง,ศิริชัย,หนองฉิมพัฒนา หินแบ่งศิลา สุขสวัสดิ์พัฒนา ชุมชนโคกสีกา ชุมชนภูเงิน ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
1-1
ท่าอุทัย โนนสวาท , หนองด้วง , โนนสวรรค์ , ซำขอนแก่น , หนองไพบูลย์ , ชัยมงคล , วังประทุม , หนองกุงศรี , โพธิ์ศรีสมพร , ท่าอุทัยเหนือ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
1-4
กุดแห่,โพธิ์ค้ำ,หนองแกน้อย,ศรีอุบล ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
12
โนนแดง
12
โนนแดงหลวงพ่อโต

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00