ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
21
บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00