ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสร้างแก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
3
บ้านโนนคูณ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
5
บ้านหนองสำโรง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00