ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1 ,
บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
2
บานน้อยชานบึง ตำบลขามปัอม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านหนองทุ่งมน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
10
บ้านโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00