ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านขามเจริญ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00